Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

wijziging Besluit proceskosten bestuursrecht

Reactie

Naam Gemeente Rotterdam (A. Hoogendoorn)
Plaats Rotterdam
Datum 11 oktober 2019

Vraag1

Wat vindt u van dit voornemen?
Ik bepleit de opname van een uitzondering voor bezwaarschriften tegen de (hoogte van) de WOZ-waarde (eventueel alleen die van woningen). Een voorbeeld van deze uitzondering zou kunnen zijn dat de vergoeding gemaximeerd wordt op een percentage van de gerealiseerde verlaging van de WOZ-waarde, bijvoorbeeld 1%. Bij forse verminderingen, waarbij de WOZ-waarde echt veel te hoog (en dus fout) was vastgesteld levert dit een eerlijke vergoeding op. Tegelijkertijd zal dit het massaal indienen van bezwaren ontmoedigen omdat de vergoedingen voor zeer kleine verlagingen niet opwegen tegen de kosten. Het probleem voor gemeentes is namelijk niet alleen de kostenvergoeding, maar ook de massale instroom van bezwaarschriften. Het merendeel wordt doorgaans afgewezen, maar dit kost wel inzet van (extern) personeel. De gemeente heeft geen belang bij een te hoge WOZ-waarde en de individuele burger kan zelf heel eenvoudig een bezwaar indienen. Het opschrijven van 'De waarde is te hoog' is voldoende. Zowel de financiële consequentie van een kleine verlaging van de WOZ-waarde als de inspanningen van een derde hiervoor staan niet in verhouding met de vele honderden euro's aan kostenvergoeding.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht