Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

wijziging Besluit proceskosten bestuursrecht

Reactie

Naam Noorlander Advocatuur (mr. R.M. Noorlander)
Plaats Den Haag
Datum 30 september 2019

Vraag1

Wat vindt u van dit voornemen?
Ik denk dat de wijziging in slechts beperkte mate het beoogde effect heeft.

Het risico bestaat dat door verhoging van de proceskostenvergoeding bestuursorganen minder genegen zijn om tegemoet te komen aan de bezwaren van de burger. Een kleine wijziging in het besluit heeft namelijk al het gevolg dat een proceskostenvergoeding verschuldigd is.

Ik ben als rechtshulpverlener veel betrokken bij UWV- zaken en bijstandszaken. Ik merk dat de wil tot procederen bij de burger vooral voortkomt uit de vaak te strenge interpretatie van situaties, waardoor (in strijd met het rechtvaardigheidsgevoel) terugvorderingen ontstaan en hoge boete worden opgelegd. Dit is vaak in lijn met jurisprudentie, maar staat inmiddels ver af van de werkelijkheid. Als bestuursrorganen gemakkelijker op dit soort punten aan burgers tegemoet zouden komen, dan zou er minder geprocedeerd worden. Verhoging van de proceskostenvergoeding zou in deze contra-productief kunnen werken. Misschien is het daarom verstandig om in het geval van een geslaagde mediation/ tegemoetkoming een lagere vergoeding op te nemen.

Een tweede punt van aandacht vind ik de toenemende neiging van gemeenten om de proceskostenvergoeding te verrekenen met een openstaande schuld. Bijvoorbeeld een gemeente vordert € 50.000,- terug. In beroep wordt dit bedrag verlaagd naar € 25.000,- en de gemeente wordt veroordeeld in het betalen van een proceskostenvergoeding. Dan kan de gemeente deze verrekenen met de openstaande schuld (dus resteert een bedrag van € 24.000,-) De rechtsbijstandverlener wordt wel betaald. De facto lost de Raad voor Rechtsbijstand de schuld van de burger af. De gemeente heeft een minder grote schuld uitstaan van een burger, waarvan zij weten dat zij deze nooit helemaal vergoed gaan krijgen. Ik vermoed dat met verhoging van de proceskostenvergoeding deze verrekening vaker zal plaatsvinden. Dit gaat ten kosten van de gesubsidieerde rechtsbijstand Dat is niet de bedoeling van de regeling. Deze route zou moeten worden afgesloten om de doelstelling van de maatregel te behalen.


Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht