wijziging Besluit proceskosten bestuursrecht

Reactie

Naam DMG Visser
Plaats Sint-Michielsgestel
Datum 9 oktober 2019

Vraag1

Wat vindt u van dit voornemen?
Een verhoging van de proceskostenvergoeding, voor zover het belasting- en WOZ-zaken betreft, is onwenselijk. Zelfs zonder verhoging zijn de bedragen die gemeenten aan proceskostenvergoedingen betalen aanzienlijk. Deze kosten verhalen gemeenten weer op hun inwoners, door hogere ozb-tarieven te hanteren. WOZ-waarden zijn vaak niet exact vast te stellen. Hierdoor wordt bij de rechtbank vaak de WOZ-waarde gemiddeld of met een klein bedrag verlaagd, met een flinke proceskostenvergoeding tot gevolg. In veel gevallen is het financieel belang voor de burger minimaal en staat niet in verhouding tot de gemaakte kosten en de proceskostenvergoeding. De hogere proceskostenvergoedingen leiden mogelijk tot veel meer beroepszaken, waardoor de druk op de rechtspraak verder toeneemt. Mijn voorstel is om in het besluit proceskosten een regel op te nemen waarin wordt bepaald dat de proceskosten voor gemeentelijke belastingen - en WOZ zaken wordt gemaximeerd op bijvoorbeeld een percentage (of een gemaximeerd bedrag) van de op grond van het besluit berekende verschuldigde proceskostenkosten.