Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

wijziging Besluit proceskosten bestuursrecht

Reactie

Naam Rechtshulpverleners mr. S.A de Jong
Plaats Amsterdam
Datum 18 november 2019

Vraag1

Wat vindt u van dit voornemen?
Het is een goede gedachte, echter tot de groep van rechtshulpverleners zouden ook beschermingsbewindvoerders moeten worden gerekend.
Als beschermingsbewindvoerder word ik geacht te procederen als het de belangen van een onderbewindgestelde betreft. Dit betekent dus ook bezwaar en/of beroep instellen. Het instellen van bezwaar en/of beroep is géén gebruikelijke taak van een bewindvoerder. Het kost tijd, maar een beschermingsbewindvoerder kan enige compensatie hiervoor "vergeten" vanwege de heersende opvatting, dat in de jaarvergoeding van beschermingsbewindvoerder een vergoeding is opgenomen voor het procederen.
Maar de jaarvergoeding is (voor één persoon) gebaseerd op forfaitair berekende 17 uur (regulier bewind) en 22 uur (schuldenbewind) PER JAAR of omgerekend (ongeveer) 80 tot 100 minuten per maand. Met name schuldenbewinden gelden als (zeer) bewerkelijk: het kost vrijwel altijd MEER tijd dan de forfaitaire 22 uur per jaar. De jaarvergoeding is dan ook eigenlijk niet (meer) in overeenstemming met de hoeveelheid werk, die uitgevoerd moet worden en de wensen vanuit de rechtbank en het Landelijk bureau CBM..
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht