Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

wijziging Besluit proceskosten bestuursrecht

Reactie

Naam Gemeente Het Hogeland (Taxateur P. Koolhof)
Plaats Bedum
Datum 9 oktober 2019

Vraag1

Wat vindt u van dit voornemen?
Het verwachte effect is dat de hogere vergoeding leidt of kan leiden tot een hogere vergoeding voor de burger die gelijk krijgt bij de bestuursrechter en kunnen bestuursorganen prikkelen tot meer aandacht voor de belangen van de burger, zo staat in het voorstel.

In WOZ-zaken is dit echter niet het geval en gaat dit juist averechts werken! Een burger maakt geen aanspraak op een kostenvergoeding indien hij of zij gelijk krijgt in een WOZ-gerelateerde zaak. Slechts een No-Cure-No-Pay-bedrijf (hierna: NCNP-bedrijf) maakt hierop aanspraak, die dergelijke zaken (groten)deels als verdienmodel hebben. Dit financiële belang wordt alleen maar groter, waardoor de stap om in beroep te gaan voor een NCNP-bureau nog lager wordt en de werkdruk binnen rechtbanken alleen maar toeneemt.
Ik zou het eerder toejuichen als de kostenvergoeding voor NCNP-bureaus juist fors verlaagd wordt en er eenzelfde kostenvergoeding voor burgers komt zodat het belang van de burger (veelal enkele euro's OZB teruggave tegen 1.700,- euro kostenvergoeding voor een NCNP-bureau bij beroep) echt meer tot zijn recht komt. Een kostenvergoeding op basis van gemiddeld 8 uren werk (bezwaar indienen, taxatierapport, hoorzitting, indienen beroep en bijwonen zitting is daarbij eerlijker dan de absurde vergoedingen die nu tegenover het marginale werk staan, te weten standaardteksten, standaard taxatierapporten en telefonische hoorzittingen van 3 minuten zonder enige toegevoegde waarde.

Gemeenten gaan wellicht nu juist in de bezwaarfase eerder WOZ-waarden onterecht verlagen omdat er door rechters veelvuldig "gemiddeld" wordt.
Dit leidt regelmatig tot onterecht lagere WOZ-waarden. Gelet op de kosten nemen gemeenten wellicht eerder de 700 euro proceskosten in de bezwaarfase voor lief dan de dik 2.100 euro die ze in beroep wellicht moeten betalen. Het belang van een juiste WOZ-waarde voor de burger wordt daardoor juist achtergesteld.

Voorts loopt al tijden het voorstel van de VNG om de kostenvergoeding juist eerlijker te maken. In hoeverre zijn de argumenten hierin meegewogen? Mijns inziens op geen enkele wijze.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht