wijziging Besluit proceskosten bestuursrecht

Reactie

Naam Gemeente Hilversum (F.N ter Schure)
Plaats Hilversum
Datum 6 november 2019

Vraag1

Wat vindt u van dit voornemen?
wij van de Gemeente Hilversum zijn het eens met de Reactie van A.J.A.T. Beukers.