wijziging Besluit proceskosten bestuursrecht

Reactie

Naam gemeente Epe (A van der Beek)
Plaats Epe
Datum 4 oktober 2019

Vraag1

Wat vindt u van dit voornemen?
In de afweging mis ik de relatie met de no-cure-no-pay problematiek die met name bij WOZ-zaken speelt. Zie in dit verband de brief nr. 2018D49335 van de minister voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer. Daarin wordt aangegeven dat er een onderzoek komt. Dat onderzoek is (kennelijk) nog niet afgerond. De no-cure-no-pay problematiek zal met dit voorstel eerder groter dan kleiner worden, omdat het verdienmodel voor dergelijke bureaus groter wordt. Het is te overwegen om voor fiscale zaken in elk geval geen verhoging van het forfaitaire bedrag door te voeren zolang dat onderzoek nog niet is afgerond.