MR prioriteitsplaatsing

De MR prioriteitsplaatsing stelt de tarieven vast die een afnemer moet betalen aan een netbeheerder indien deze laatste op verzoek van de afnemer een op afstand uitleesbare meetinrichting plaatst

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-09-2011
Einddatum consultatie 29-09-2011
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken
Onderwerpen Netwerken

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van de regeling is om de bedragen vast te stellen voor het plaatsen van op afstand uitleesbare meetinrichtingen op verzoek van de afnemer

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Afnemers (kleinverbruikers), netbeheerders en leveranciers van elektriciteit en gas

Verwachte effecten van de regeling

Afnemers zijn een vergoeding verschuldigd aan de netbeheerder indien zij om een op afstand uitleesbare meetinrichting verzoeken. Netbeheerders moeten aan afnemers die hierom vragen binnen een redelijke termijn een op afstand uitleesbare meetinrichting ter beschikking te stellen.

Doel van de consultatie

Belanghebbenden informeren over de voorgenomen regeling en in de gelegenheid stellen om opmerkingen in te sturen over de concept-regeling.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van de concept-regeling. Reacties worden na afloop van de consultatie openbaar gemaakt, tenzij door de indiener nadrukkelijk is aangegeven dat deze vertrouwelijk behandeld dienen te worden.