Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Herziening pensioenfondsen notariaat

Wijziging van o.m. de Wet op het notarisambt om een fusie van de notariële pensioenfondsen mogelijk te maken.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-02-2015
Einddatum consultatie 16-03-2015
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderwerpen Nabestaanden

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het wetsvoorstel beoogt de ruimte te bieden om een fusie van de notariële pensioenfondsen mogelijk te maken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden van Stichting Notarieel Pensioenfonds en en Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat.

Verwachte effecten van de regeling

Een fusie stelt de pensioenfondsen in staat om tot schaalvergroting en – daarmee – tot kostenbesparingen te komen.

Doel van de consultatie

Betrokkenen informeren over de regeling en hen de gelegenheid bieden om hun visie hierop te geven.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U kunt reageren op het gehele concept wetsvoorstel.

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht