Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Herziening pensioenfondsen notariaat

Wijziging van o.m. de Wet op het notarisambt om een fusie van de notariële pensioenfondsen mogelijk te maken.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
17-02-2015
Einddatum consultatie
16-03-2015
Status
Gesloten
Type consultatie
Wet
Organisatie
Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderwerpen
Nabestaanden

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het wetsvoorstel beoogt de ruimte te bieden om een fusie van de notariële pensioenfondsen mogelijk te maken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden van Stichting Notarieel Pensioenfonds en en Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat.

Verwachte effecten van de regeling

Een fusie stelt de pensioenfondsen in staat om tot schaalvergroting en – daarmee – tot kostenbesparingen te komen.

Doel van de consultatie

Betrokkenen informeren over de regeling en hen de gelegenheid bieden om hun visie hierop te geven.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U kunt reageren op het gehele concept wetsvoorstel.

Acties

Delen regeling