Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Wet inburgering mbt participatieverklaring

Reactie

Naam n.v.t. (De heer T.A. Falkenhagen)
Plaats Den Haag
Datum 29 april 2016

Vraag1

U kunt op alle onderdelen van het wetsvoorstel reageren.
Geachte heer/mevrouw,

Allereerst vier ik even met u het feit dat we onderdeel zijn van een samenleving waarbij wetsvoorstellen democratisch getoetst worden en dat burgers mogelijkheden hebben om, zonder angst voor vervolging, hun mening inzake overheidsbeleid te geven. Dat is niet vanzelfsprekend wereldwijd.

Voor wat betreft het voorliggende wetsvoorstel een algemene opmerking die met name van toepassing is op implementatie. Ongeacht welke elementen aan de inburgeringsverplichtingen worden toegevoegd, of welke daaruit worden weggenomen, vraag ik graag uw aandacht voor het belang van pedagogisch verantwoorde terugkoppeling. Wanneer een inburgeraar een (deel) examen niet haalt is het van groot belang dat zo goed mogelijk en op detail niveau wordt weergegeven wat er aan schortte en waar verbetering mogelijk is bij een her-examen. De tweede kamer nam hierover in het verleden op insteek van ik meen het lid Schouw moties aan (of minister SZW beantwoorden kamervragen in positieve zin, hier wil ik even af wezen). Ik zou de overheid willen oproepen om ook bij toevoeging van deze nieuwe verplichtingen deze moties/ antwoorden op kamervragen serieus mee te nemen in de implementatie door DUO/SZW en ander overheden.

Goede groet,

Thomas Falkenhagen
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht