Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Wet inburgering mbt participatieverklaring

Reactie

Naam CJA van Andel
Plaats Steenwijk
Datum 1 mei 2016

Vraag1

U kunt op alle onderdelen van het wetsvoorstel reageren.
Ik ben principieel een tegenstander van de inburgering in de huidige vorm. Deze discrimineert, bevoogdt, vernedert ,besteelt, bedreigt zowel nieuwkomers als langdurig ingezetenen, is in strijd met grondwettelijke rechten en volstrekt willekeurig als men de vrijstellingen in ogenschouw neemt.
Het is als zodanig een regeling die een fundamenteel ""niet welkom"" impliceert en werkt als zodanig eerder buitensluiting ,vervreemding en potentieel zelfs radicalisering in de hand dan dat de daadwerkelijke integratie van de vreemdeling wordt beoogd.
Het is op een ironische manier de meest primaire kennismaking met ""nederlandse normen en waarden"", omdat de vreemdeling er ernstig mee rekening dient te houden dat begrippen die beschaafde Nederlanders met overtuiging in de mond nemen, zoals vrijheid, rechtvaardigheid, deugd, waardigheid, integriteit etc. een betekenisverandering ondergaan die de inhoud van deze woorden niet zelden in hun tegendeel doet verkeren. Dit brengt dus een ernstige mate van verwarring teweeg bij mensen die zich nog in de samenleving moeten oriënteren.
Mijn voorstel: zo spoedig mogelijk terug naar het plan Entzinger (1998-2007) en verder vreemdelingen direct bij binnenkomst garant laten staan voor alle kosten i.v.m. cultureel gemotiveerde misdrijven zoals vrouwenmishandeling, eerwraak, besnijdenis, ontvoering, opsluiting etc. Dan voer je daadwerkelijk en preventief beleid op concrete knelpunten in de integratie en voorkom je de immense collaterale schade bij die migranten die helemaal de bemoeienis van de staat niet nodig hebben bij hun verdere ontwikkeling en levensvervulling hier.
De huidige repressieve vorm van ""inburgering"" deelt de vreemdeling impliciet mede dat Nederland GEEN VRIJ land is, althans zeker niet voor hen: ze mogen niet discrimineren van de overheid, maar de overheid mag hen WEL discrimineren en onderdrukken en ontmoedigen om hier een normaal bestaan op te bouwen. Een politiek die zelf de spot drijft met de eigen grondwet en de onderliggende waarden daarvan, verspeelt het recht om burgers de maat te nemen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht