Regels met betrekking tot pandbeleningen

De Pandhuiswet 1910 is sterk verouderd. Klanten van pandhuizen worden daardoor onvoldoende beschermd. Voorstel is om in het Burgerlijk Wetboek specifieke regels op te nemen om klanten van pandhuizen te beschermen. Die regels moeten er voor zorgen dat:
• klanten van pandhuizen goed geïnformeerd worden over de voorwaarden van pandbeleningen (zoals over de prijs en de looptijd)
• hele hoge rentevergoedingen niet meer toegestaan zijn

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 24-06-2011
Einddatum consultatie 08-08-2011
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Markttoezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Klanten van pandhuizen moeten beter beschermd worden:
- Voordat klanten spullen belenen, moeten zij informatie krijgen over de rente die ze gaan betalen en de termijn waarbinnen ze moeten terugbetalen om hun spullen terug te krijgen
- In de overeenkomst moet onder meer staan wat de totale prijs is die de klant moet betalen als hij zijn spullen terug wil, en ook hoe deze prijs berekend is
- Er komt (op termijn) een maximum rentepercentage van 4,5% op maandbasis

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Klanten van pandhuizen
Pandhuizen

Verwachte effecten van de regeling

Klanten van pandhuizen krijgen vooraf informatie over het rentepercentage en de termijn waarbinnen ze moeten betalen. Daardoor kunnen ze beter geïnformeerd besluiten of ze wel of geen pand willen belenen. Ook kunnen ze daardoor beter vergelijken tussen verschillende pandhuizen.

Pandhuizen die hun klanten nu nog niet (voldoende) informeren, moeten hun werkwijze aanpassen. Pandhuizen die hun klanten nu al goed informeren, zullen geen of nauwelijks lastenverzwaring ondervinden.
Pandhuizen die nu hoge vergoedingen vragen, zullen door de maximum vergoeding hun vergoeding moeten verlagen. Om deze bedrijven de kans te geven zich aan de nieuwe aan te passen, wordt de maximumvergoeding geleidelijk ingevoerd.

Doel van de consultatie

Het verzamelen van reacties over de inhoud van de conceptregeling. De reacties worden betrokken bij de afwegingen over de definitieve regeling.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen.