Wijziging van de Woningwet in verband met de verlengde opschorting van de marktverkenning

Reactie

Naam IVBN (IVBN verlenging opschorting marktverkenning S van Hooft)
Plaats Den Haag
Datum 27 februari 2023

Bijlage