Wijziging van de Woningwet in verband met de verlengde opschorting van de marktverkenning

Reactie

Naam NEPROM (Jan Fokkema)
Plaats Voorburg
Datum 28 februari 2023

Bijlage