Wetsvoorstel opkoopbescherming en verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur

Reactie

Naam Bond Precaire Woonvormen (Dhr A.J.D. Heijkamp)
Plaats Den Bosch
Datum 22 december 2020

Bijlage