Wijziging Opiumwet vanwege nieuwe psychoactieve stoffen

Reactie

Naam Parnassiagroep (Dr. H.O. Sigling)
Plaats Amstelveen
Datum 20 april 2020

Vraag1

Graag vernemen wij uw reactie op het conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Opiumwet.
Deze wijziging leidt tot toename van de criminalisering van drugsgebruik. De gezondheidseffecten worden louter vanuit veronderstelde mogelijke schadelijke gevolgen van het middel zelf op de gebruiker bekeken. De negatieve gezondheidseffecten van prijsopdrijving, versnijding, criminalisering, vervolging, detentie en uitwijken naar andere middelen (alcohol!) worden genegeerd. De maatschappelijke gevolgen van criminalisering (XTC in Brabant!) en de daarmee gepaard gaande prijsopdrijving en hogere winsten voor de illegale producenten worden niet meegewogen. Het wordt tijd om een Staatscommissie in te stellen conform het Manifest Tijd voor een realistisch drugsbeleid. Deze wijziging is in strijd met de meer rationele roep om regulering.