Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Openbaarmaking van gegevens over de naleving en uitvoering van regelgeving

De consultatie heeft betrekking op een wetsontwerp dat een specifieke wettelijke grondslag creëert voor de openbaarmaking van gegevens over de naleving en uitvoering van regelgeving uit het toezichtdomein van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-10-2012
Einddatum consultatie 30-11-2012
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

- het creëren van transparantie over het handelen van de overheid op de terreinen als hiervoor aangegegeven;
- het verhogen van het niveau van naleving van wet- en regelgeving.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Consumenten, patiënten en cliënten, beroepsbeoefenaren in de individuele gezondheidszorg, bedrijven, zorginstellingen en instellingen voor jeugdzorg.

Verwachte effecten van de regeling

Doordat burgers en bedrijven beter geinformeerd raken over het functioneren van de toezichthouders en over het functioneren bedrijven, instellingen en beroepsbeoefenaren, zal het vertrouwen in de overheid kunnen toenemen en zal het nalevingsniveau van wet- en regelgeving verhogen.

Doel van de consultatie

Betrokken partijen (consumenten, patiënten en cliënten, individuele beroepsbeoefenaren inde gezondheidszorg, bedrijven, zorginstellingen in de jeugdzorg en jeugdzorgorganisaties) te informeren en hen de mogelijkheid te bieden actief mee te denken over het wetsvoorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U kunt op alle onderdelen reageren.

Meer informatie

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht