(ontwerp) Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep 2017

Ontwerp Aanvraagregeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep 2017.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 20-01-2017
Einddatum consultatie 03-03-2017
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT Ondernemen Overige economische sectoren Economie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Met deze regeling wordt de procedure vastgesteld voor het indienen van een aanvraag voor verlenging van vergunningen voor landelijke commerciële radio-omroep in de FM-band, alsmede voor het indienen van een aanvraag om verlening van daaraan gekoppelde vergunningen voor digitale radio-omroep.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Houders van vergunning voor landelijke commerciële radio in de FM-band.

Verwachte effecten van de regeling

Op basis van deze regeling kunnen huidige vergunninghouders middels het indienen van een aanvraag kenbaar maken dat zij interesse hebben in een verlenging van hun huidige analoge en verlening van de bijbehorende digitale vergunningen en op deze wijze kunnen zij in gang zetten dat zij vanaf 1 september 2017 hun vergunningen gedurende vijf jaar kunnen blijven exploiteren.

Doel van de consultatie

Een ieder wordt de gelegenheid geboden om zijn zienswijze over deze ontwerpregeling kenbaar te maken.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Een zienswijze kan op alle onderdelen van de ontwerpregeling betrekking