Ontwerpbesluit dierlijke producten

Consultatie over ontwerpbesluit dierlijke producten. Dit besluit behoort tot de uitvoeringsregelgeving bij het wetsvoorstel dieren

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-02-2010
Einddatum consultatie 31-03-2010
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Dieren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Dit ontwerpbesluit bevat regelgeving over drie groepen dierlijke producten: dierlijke producten die zijn bestemd voor menselijke consumptie, levende dierlijke producten en dierlijke producten die niet zijn bestemd voor menselijke consumptie, waaronder de zogenoemde dierlijke bijproducten.

Voor de dierlijke producten bestemd voor menselijke consumptie zijn in dit ontwerpbesluit regels opgenomen over vleeskeuring, over de kwaliteit van producten en over zuigelingenvoeding.
In afwachting van de totstandkoming van de Europese Animal Health Law is in dit ontwerpbesluit voor de levende dierlijke producten een reservering opgenomen. De nu geldende regels over dit onderwerp (op grond van de GWWD) blijven vooralsnog bestaan.
In de paragraaf over dierlijke producten die niet zijn bestemd voor menselijke consumptie staan regels over dierlijke bijproducten en een importverbod voor vossen- en chinchillabont.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

exploitanten van levensmiddelenbedrijven, producenten van zuigelingenvoeding, producenten van bepaalde soorten kaas, pluimveehouders, producenten van broedeieren, producenten van biologische dierlijke producten, producenten van traditionele specialiteiten, verwerkers van dierlijke bijproducten, producenten van dierlijke bijproducten, handelaren in vossenbont en chinchillabont, producenten van producten van vossenbont en chinchillabont

Verwachte effecten van de regeling

Voor de effecten wordt verwezen naar de toelichting bij het ontwerpbesluit

Doel van de consultatie

Verkrijgen van de visie van belanghebbenden op dit ontwerpbesluit en het verwerken van die inbreng in het besluit.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De consultatie heeft betrekking op het gehele ontwerpbesluit.