Ontwerpbesluit verlengbaarheid 2100 MHz-vergunningen

Op 1 januari 2017 lopen de 2100 MHz-vergunningen af. Die frequenties worden intensief gebruikt voor 3G. Een herverdeling van de vergunningen voor na 1 januari 2017 is nodig. In dit ontwerpbesluit wordt voorgesteld de vergunningen verlengbaar te maken tot 1 januari 2021.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 13-10-2014
Einddatum consultatie 25-11-2014
Status Gesloten
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Economische Zaken
Onderwerpen ICT

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het verlengbaar maken van de 2100 MHz-vergunningen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

2100 MHz-vergunninghouders en (mobiele) telecommunicatie-ondernemingen.

Verwachte effecten van de regeling

De huidige vergunninghouders krijgen de mogelijkheid om hun vergunningen te verlengen. Voor overige (mobiele) telecommunicatie-ondernemingen wordt perspectief geboden op het beschikbaar komen van de 2100 MHz-vergunningen.

Doel van de consultatie

Het verzamelen van reacties op het ontwerpbesluit en de conceptvergunningen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Gehele ontwerpbesluit, toelichting en conceptvergunningen.

Meer informatie