Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Ontwerpbesluit harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Het conceptbesluit houdt verband met het wetsvoorstel harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (Kamerstukken 34596) en bevat technische wijzigingen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 05-12-2016
Einddatum consultatie 09-01-2017
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het conceptbesluit houdt verband met het wetsvoorstel harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (Kamerstukken 34596). Het wetsvoorstel harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk regelt dat werkende ouders wiens kinderen gebruik maken van het huidige peuterspeelzaalwerk aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag. Het doel van het wetsvoorstel harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk is om de financiële toegankelijkheid van voorschoolse voorzieningen gelijk te regelen voor werkende ouders.
In het onderhavige conceptbesluit wordt, nadat het tevens in internetconsultatie geplaatste Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in werking is getreden, het volgende geregeld:
• Verwijzingen naar peuterspeelzalen en peuterspeelzaalwerk worden gewijzigd in verwijzingen naar kindercentra en kinderopvang.
• Verwijzingen naar (hoofdstuk 2 ‘Kwaliteitseisen peuterspeelzalen’ van) de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen worden gewijzigd in verwijzingen naar (hoofdstuk 1 'kinderopvang' van) de Wet kinderopvang.
• Verwijzingen naar het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen worden gewijzigd in verwijzingen naar het landelijk register kinderopvang.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het conceptbesluit bevat enkel technische wijzigingen en raakt daarom geen specifieke doelgroep.

Verwachte effecten van de regeling

Het conceptbesluit heeft geen gevolgen, aangezien het conceptbesluit enkel technische wijzigingen bevat.

Doel van de consultatie

Het doel van deze consultatie is tweeledig:
1. Het informeren van de samenleving over het conceptbesluit;
2. Het verzamelen van reacties over de inhoud van het conceptbesluit.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U kunt reageren op alle onderdelen.

Meer informatie

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht