Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Paspoortwet ontvlechting NIK en Wet op de Nederlandse identiteitskaart

Bestuur

In het kort

De regels over de Nederlandse identiteitskaart worden uit de Paspoortwet gehaald en ondergebracht in een nieuwe wet. Daarvoor zijn twee wetsvoorstellen nodig. Ten eerste wordt de Paspoortwet gewijzigd. Ten tweede wordt een nieuwe wet voorgesteld, de Wet op de Nederlandse identiteitskaart. De wijziging van de Paspoortwet volgt de procedure voor een rijkswet, de Wet op de Nederlandse identiteitskaart volgt de procedure voor een gewone wet. Beide voorstellen gaan samen in internetconsultatie.


In de teksten van beide wetsvoorstellen en de toelichtingen daarbij wordt uitgegaan van een eerdere wijziging van de Paspoortwet die al in consultatie is geweest (de consultatieversie van het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van een centrale voorziening voor de verwerking van de gezichtsopname, handtekening en vingerafdrukken ten behoeve van reisdocumenten, het schrappen van de geslachtsvermelding op de identiteitskaart, alsmede enige andere wijzigingen, de “Centrale voorziening voor biometrische gegevens Paspoortwet”). De internetconsultatie van dat voorstel is 31 mei 2022 gesloten. Wijzigingen die in dat wetsvoorstel zullen worden aangebracht zullen ook worden verwerkt in deze twee wetsvoorstellen.

Consultatieverslag

Het is niet meer mogelijk om te reageren op deze consultatie. Download hier het consultatieverslag.

Reacties op deze consultatie3 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties