Wet verruiming ontheffing woonplaatsvereiste wethouders en gedeputeerden

De Gemeentewet bepaalt dat de wethouder woont in de gemeente die hij bestuurt. Met dit wetsvoorstel wordt de gemeenteraad meer ruimte gegeven om hiervan af te wijken. Ditzelfde geldt voor provincies.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-03-2017
Einddatum consultatie 01-04-2017
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Gemeenten Provincies

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Voor wethouders geldt een woonplaatsvereiste: ze moeten wonen in de gemeenten waar ze wethouder zijn. De gemeenteraad kan van dit vereiste ontheffing verlenen. De gemeenteraad kan dat op dit moment doen voor één jaar; in bijzondere gevallen kan dit verlengd worden. Dit wetsvoorstel heeft als doel de mogelijkheid om ontheffing te verlenen, te verruimen. Het is dan voortaan aan de gemeenteraad zelf om te bepalen voor hoe lang aan een wethouders ontheffing van het woonplaatsvereiste wordt verleend.

Wat hierboven is beschreven over gemeenten geldt ook voor provincies.

Met dit wetsvoorstel geeft de regering uitvoering aan een wens van de Tweede Kamer. De Tweede Kamer wil dat gemeenten meer vrijheid krijgen in het verlenen van ontheffing van het woonplaatsvereiste van wethouders.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Gemeenteraden
Wethouders
Provinciale staten
Gedeputeerden

Verwachte effecten van de regeling

Het voornaamste effect van dit voorstel is dat de volksvertegenwoordiging (gemeenteraad/provinciale staten) voortaan zelf kan bepalen hoe het omgaat met het verlenen van ontheffing van dit woonplaatsvereiste. Voor de betreffende bestuurders (wethouders/gedeputeerden) kan het betekenen dat zij langer dan nu het geval is buiten de gemeente of provincie die ze besturen woonachtig mogen zijn.

Doel van de consultatie

Deze consultatie geeft gemeenteraden, wethouders, provinciale staten, gedeputeerden, maar ook burgers en bedrijven de gelegenheid op het voorstel te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op het wetsvoorstel zelf en op de toelichting kan worden gereageerd.