Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Voorontwerp online oprichting besloten vennootschappen

Reactie

Naam NEXTlegal (Devoon bv) (M Duijs)
Plaats Reeuwijk
Datum 12 juli 2021

Vraag1

Wilt u reageren op het voorontwerp ter implementatie van de richtlijn digitale instrumenten en processen in het vennootschapsrecht of de memorie van toelichting? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een tekst te typen of door een document te uploaden.
Beste,

Als partner en leverancier van software voor notarissen - en derhalve op de hoogte van de praktische werkelijkheid bij notarissen - hebben wij (de leveranciers gezamenlijk en derhalve leverancier/partner van 99% van de notariskantoren) ernstige bedenkingen bij dit voorstel. Met name de praktische uitvoering die wordt overgelaten aan een beroepsorganisatie geeft vragen. Wij denken dat notarissen een en ander niet kunnen overzien noch kunnen opmaken uit de onderliggende plannen van de KNB. Naast het (on)bewust creëren van een monopolie op het vlak van digitale akten, baart het ons als ondernemers zorgen dat een debacle als het KEI-project voor de rechtspraak in het verschiet ligt. De praktische uitvoering (genaamd DOBV) zoals die nu voorligt is voor de notarissen onnodig belastend. Uit de (technische) plannen van de KNB blijkt dat het de bedoeling is dat akten qua inhoud niet meer worden bepaald door de notaris zelf maar worden voorgeschreven. Met name dat laatste kan niet de bedoeling zijn. Graag gaan wij met u in gesprek om onze zorgen weg te nemen en/of een aanpassing in het concept te bewerkstelligen.

Met vriendelijke groet,

Martin Duijs
NEXTlegal (Devoon b.v.)
mede namens van Brug Software, Quantaris en Notarisdossier
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht