Voorontwerp online oprichting besloten vennootschappen

Reactie

Naam Quantaris BV (Managing Director S Mathon)
Plaats Nieuwegein
Datum 12 juli 2021

Vraag1

Wilt u reageren op het voorontwerp ter implementatie van de richtlijn digitale instrumenten en processen in het vennootschapsrecht of de memorie van toelichting? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een tekst te typen of door een document te uploaden.

Beste,

Als partner en leverancier van software voor notarissen - en derhalve op de hoogte van de praktische werkelijkheid bij notarissen - hebben wij (de leveranciers gezamenlijk en derhalve leverancier/partner van 99% van de notariskantoren) bedenkingen bij dit voorstel. Met name de praktische uitvoering die wordt overgelaten aan een beroepsorganisatie geeft vragen. Wij denken dat notarissen (net zoals wijzelf) een en ander niet kunnen overzien noch kunnen opmaken uit de onderliggende plannen van de KNB wat de impact kan zijn voor het beroep van notaris. De praktische uitvoering (genaamd DOBV) zoals die nu voorligt is voor de notarissen naar onze mening onnodig belastend. Uit de (technische) plannen van de KNB blijkt dat het de bedoeling is dat akten qua inhoud niet meer worden bepaald door de notaris zelf maar worden voorgeschreven. Uit ervaring met onze klanten weten wij dat dit gevoelige onderwerpen zijn. Graag gaan wij met u in gesprek om onze zorgen weg te nemen en/of een aanpassing in het concept te bewerkstelligen.