Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit onderzoek in een geautomatiseerd werk

Reactie

Naam Frans Nijhof
Plaats Huizen
Datum 17 mei 2017

Vraag1

Wat vindt u van het concept-besluit?
Initiatief ter bestrijding van computercriminaliteit is goed. Ik heb bezwaren tegen de bevoegdheden die worden toegekend aan de korpschef en de officier van Justitie, in bijvoorbeeld artikel 3, eerste lid en artikel 21. De bescherming van privacy van burgers kan niet bij de korpschef worden neergelegd of de OvJ, m.i. moet de rechter commissaris toestemming daartoe geven. Het binnendringen van netwerken en computers is vergelijkbaar met de bevoegdheid (bevel) tot doorzoeking. Het bevel daartoe is voorbehouden aan de rechter commissaris. Het kan toch niet zo zijn dat her en der door het land allerlei korpschefs daarvoor opdrachten en toestemming geven, er zal vooraf een toets moeten plaatsvinden door de rc. Voorts zou er één landelijk kwaliteitsteam moeten komen, gehuisvest in één centraal gelegen gebouw waar alle specialisten samenwerken. De rc's van verschillende arrondissementen kunnen daar per (maandelijkse) toerbeurt 24/7 toestemming geven tot het inbreken op netwerken.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht