Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen

Reactie

Naam Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht van de NOvA en de KNB (mr. N.J.M. Sjerps)
Plaats Den Haag
Datum 7 maart 2022

Bijlage