Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Ontwerpregeling bijzondere spoorwegen

Het Besluit bijzondere spoorwegen stelt regels voor bijzonder spoor. In artikel 11 van het Besluit bijzondere spoorwegen is bepaald dat binnen bij ministeriële regeling te bepalen afstanden bepaalde activiteiten, zoals bouwen en graven, niet mogen worden verricht. Zonder deze afstanden in de regeling is de verbodsbepaling, opgenomen in artikel 11 van het Besluit bijzondere spoorwegen, niet uitgewerkt.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-10-2015
Einddatum consultatie 12-11-2015
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Spoor

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Deze regeling bevat die afstanden en dient dus ter uitwerking van artikel 11 van genoemd besluit.

Hiermee wordt gewaarborgd dat de veiligheid op en langs bijzondere spoorwegen niet in het geding komt doordat er te dicht naast het spoor activiteiten worden verricht. Bijzondere spoorwegen zijn alle spoorwegen de niet zijn aangewezen als hoofd- of lokale spoorweg.

Het besluit is per 1 juli 2015 gepubliceerd. Inwerkingtreding van besluit en ministeriele regeling zijn voorzien per 1 december 2015.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Beheerders van en vervoerders over bijzondere spoorwegen. Tevens ook aannemers en andere bedrijven die langs het bijzondere spoor werken.

Verwachte effecten van de regeling

Geen.

Doel van de consultatie

Betrokkenen informeren en consulteren over het voorgenomen omgevingsregime bijzondere spoorwegen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen en de toelichting is een reactie mogelijk.

Meer informatie

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht