Ministeriële regeling acht nieuwe NOVEX-gebieden

Reactie

Naam A Lam
Plaats Alkmaar
Datum 26 juli 2023

Vraag1

Kunt u instemmen met de voorgestelde ministeriële regeling om gelden over te maken naar de in de regeling genoemde partijen?
De oplossing die de hier voorgestelde regeling biedt zal wel op maat van het door de bedenkers ervan gesignaleerde probleem zijn, maar ik heb het gevoel dat dat probleem tevens symptoom is van een dieper liggende weeffout. Het lijkt mij zaak om die weeffout op te sporen en weg te nemen.

Zijn deze extra regeling en het extra geld bedoeld om gestapelde nationale opdrachten efficiënter uit te voeren? Dan vraag ik mij af waar het geld blijft dat hiermee wordt bespaard, en waarom de betrokken lagere overheden niet de bevoegdheid hebben om op eigen initiatief efficiënter te werken.

Of wordt hiermee de hele stapel ingeruild voor / uitgebreid tot één generiekere opdracht? Dan vraag ik mij af of de regelgeving in breder verband niet vereenvoudigd kan worden door die generiekere opdracht centraal te stellen en zo te formuleren dat zowel de afzonderlijke opdrachten in de huidige stapel als de gewenste samenhang in de uitvoering er min of meer vanzelf uit volgen.

Hoe dan ook, de hier voorgestelde aparte regeling zou niet nodig moeten zijn.