Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Nota van wijziging bij de novelle bij het wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring (Wtvb)

Consultatie gesloten Migratie en integratie

In het kort

Deze nota van wijziging wijzigt de novelle bij het wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring (hierna: Wtvb). De Wtvb kent een lange voorgeschiedenis. Gelet op het grote tijdsverloop dat de wetsbehandeling inmiddels in beslag neemt, zijn bepaalde onderdelen van de Wtvb verouderd en ontbreken er onmisbare voorzieningen. Deze nota van wijziging beoogt het wetsvoorstel weer bij de tijd te brengen. Deze nota van wijziging bevat daartoe hoofdzakelijk technische wijzigingen van de novelle.

Reacties op deze consultatie4 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties