Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Nieuwbouwregeling

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Groningen
Datum 28 januari 2022

Vraag1

Op de gehele beleidsregel inclusief de toelichting kan worden gereageerd.
1. De afgelopen jaren zijn honderden aanvragen via de Nieuwbouwregeling van de NAM ingediend.
In het rapport van Ecorys zijn uiteindelijk 16 projecten nader onderzocht.
Is dit kleine aantal representatief voor een betrouwbare analyse van de extra kosten die gemoeid zijn met aardbevingsbestendig bouwen?

2. Aardbevingsbestendig ontwerpen en bouwen brengt ook extra kosten met zich mee voor geotechnisch onderzoek en advies.
Zijn deze extra kosten voldoende meegenomen in de beleidsregel?

3. Bij aardbevingsbestendige bouw zijn traditionele bouwmethoden (kalkzandsteen wanden en kanaalplaatvloeren) niet of nauwelijks geschikt en moet er worden uitgegaan van duurdere bouwsystemen van gewapend of houtskeletbouw.
Zijn de extra kosten voor duurdere bouwsystemen voldoende meegenomen in de beleidsregel?

4. Er wordt in de beleidsregel onderscheid gemaakt tussen aardbevingsbelasting en windbelasting. Bij een zorgvuldig seismisch constructief ontwerp kan de uitkomst zijn dat de windbelasting maatgevend is. De vergoeding kan dan lager uitvallen. Onbedoeld zou hiermee het ontwerpen van “domme” en oneconomische constructies kunnen worden bevorderd en wordt slecht gedrag beloond.
Het is wenselijk om in de beleidsregel geen onderscheid te maken tussen aardbevingsbelasting en windbelasting maar altijd een passende vergoeding voor ontwerp en bouw te geven wanneer in aardbevingsgebied, als gedefinieerd in artikel 3., wordt gebouwd.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht