Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

NFP wijzigingspakket 2015-1

Besluit (ontwerp) van de Minister van Economische Zaken inzake het Nationaal Frequentieplan wijzigingspakket 2015-1 (NFP-pakket 2015-1)

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
09-07-2015
Einddatum consultatie
21-08-2015
Status
Resultaat gepubliceerd
Type consultatie
AMvB
Organisatie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen
ICT

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het Nationaal FrequentiePlan (NFP) is het bestemmingsplan voor het radiospectrum waarop de daadwerkelijke frequentieverdeling is gebaseerd. Het Nationaal Frequentieplan c.q. de nationale frequentietabel deelt het Nederlandse radiospectrum op in een uitgebreide tabel van frequentiebanden en specificeert per band welk gebruik is toegelaten. Deze activiteit noemen we het bestemmen van frequenties voor radiodiensten. Ook vermeldt de frequentietabel per band op welke wijze deze beschikbaar wordt gesteld.
Het ontwerpwijzigingsbesluit bevat enkele onderdelen waarop het ministerie voornemens is het NFP2014 te wijzigen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Doelgroepen van het Nationaal Frequentieplan zijn partijen met spectrumgebruiksrechten (vergunningen) en voor wie het NFP gebruiksrechten vastlegt zoals: Aanbieders van mobiele communicatie, omroepaanbieders, satellietcommunicatieaanbieders, exploitanten van straalverbindingen, overheidspartijen die frequenties gebruiken voor publieke taken, spectrumgebruikers in de lucht- en scheepvaart, radiozendamateurs, fabrikanten van apparatuur die gebruik maakt van het spectrum (met of zonder vergunning).

Verwachte effecten van de regeling

Dit wijzigingspakket betreft met name de volgende categorieën frequentiegebruikers, frequentiebanden en toepassingen. Radioamateurs krijgen mogelijkheid voor medegebruik in de 5 MHz band. Het ministerie van Infrastructuur & Milieu krijgt medegebruik in de 16 MHz band aangewezen voor stromingsradars. In de band 2010– 2025 MHz wordt medegebruik door video links en draadloze camera’s mogelijk gemaakt. In de 2,4 GHz band wordt toegevoegd dat voor frequentiegebruik ten behoeve van drones vergunningen kunnen worden aangevraagd. Twee onderdelen betreffen tabelcorrecties. In de 3,5 GHz band wordt een deel bestemd voor lokale besloten breedbandnetwerken en een deel voor mobiele communicatie, een wijziging vindt plaats van het verdeelmechanisme naar vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag per opstelpunt, en de vergunningsduur wordt op onderdelen verlengd.

Doel van de consultatie

Het ontwerpbesluit Nationaal Frequentieplan wijzigingspakket 2015-1 wordt ter inzage gelegd om eenieder de gelegenheid te bieden opmerkingen over het besluit in te dienen en de frequentietabel te controleren op de correcte vermelding van rechten.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen kan worden gereageerd.

Meer informatie

Acties

Delen regeling