NFP2014_ontwerpbesluit

Publieke consultatie van het ontwerpbesluit Nationaal Frequentieplan 2014

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-08-2014
Einddatum consultatie 12-09-2014
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het Nationaal FrequentiePlan is het bestemmingsplan voor het radiospectrum waarop de daadwerkelijke frequentieverdeling is gebaseerd. Het Nationaal Frequentieplan c.q. de nationale frequentietabel deelt het Nederlandse radiospectrum op in een uitgebreide tabel van frequentiebanden en specificeert per band welk gebruik is toegelaten. Deze activiteit noemen we het bestemmen van frequenties voor radiodiensten. Ook vermeldt de frequentietabel per band op welke wijze deze beschikbaar wordt gesteld.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Doelgroepen van het Nationaal Frequentieplan zijn partijen met spectrumgebruiksrechten (vergunningen) en voor wie het NFP gebruiksrechten vastlegt zoals: Aanbieders van mobiele communicatie, omroepaanbieders, satellietcommunicatieaanbieders, aanbieders van straalverbindingen, overheidspartijen die frequenties gebruiken voor publieke taken, spectrumgebruikers in de lucht- en scheepvaart, radiozendamateurs, fabrikanten van apparatuur die gebruik maakt van het spectrum (met of zonder vergunning).

Verwachte effecten van de regeling

Het frequentieplan is het bestemmingsplan voor het Nederlandse radiospectrum. Voor marktpartijen verandert het NFP2014 in principe inhoudelijks niets aan de rechten ten opzichte van het NFP2005.
Het NFP2014 implementeert onderdelen van de Nota Frequentiebeleid 2005 waarin met name overheidspartijen die spectrum gebruiken voor publieke taken gewijzigde vermeldingen in het NFP krijgen.

Doel van de consultatie

Het ontwerpbesluit Nationaal Frequentieplan 2014 wordt ter inzage gelegd om eenieder de gelegenheid te bieden opmerkingen over het besluit in te dienen en de frequentietabel te controleren op de correcte vermelding van rechten.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen kan worden gereageerd.

Meer informatie