Beleidsregel netneutraliteit

Reactie

Naam SIDN (Dhr. M Davids)
Plaats Arnhem
Datum 7 mei 2014

Vraag1

Graag uw reactie op de voorgenomen beleidsregel.
Ik kan de huidige wetstekst niet anders interpreteren dan dat internetoegang betekent: zowel via het legacy IPv4-protocol als het huidige IPv6-protocol. Veel aanbieders leveren alleen nog maar toegang via het verouderde IPv4-protocol hetgeen dus in zekere zin een belemmering is en derhalve in strijd met deze wet. Maar de meningen zijn hierover ongetwijfeld verdeeld en daarom zou het goed zijn als duidelijkheid wordt verschaft over IPv4 / IPv6 in relatie tot de definitie van internettoegang.