Beleidsregel netneutraliteit

Het verduidelijken van artikel 7.4a van de Telecommunicatiewet met betrekking tot netneutraliteit. In het bijzonder gaat het om de verduidelijking van het begrip internettoegangsdienst in relatie tot het aanbieden van losse, via internet geleverde, diensten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-05-2014
Einddatum consultatie 30-05-2014
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Doel van de beleidsregel is meer duidelijkheid te geven over de reikwijdte van het begrip internettoegangsdienst in de bepaling over netneutraliteit (artikel 7.4a Telecommunicatiewet) om zo het omzeilen van de netneutraliteitsregels met betrekking tot tarifering te voorkomen.
Op grond van artikel 7.4a Telecommunicatiewet mogen aanbieders van internettoegangsdiensten bij het leveren van de internettoegangsdienst geen diensten of toepassingen belemmeren of vertragen, en mogen zij de hoogte van het tarief voor de internettoegangsdienst niet afhankelijk stellen van de diensten en toepassingen die via de internettoegangsdienst worden gebruikt.
Een losse via het internet geleverde dienst is geen internettoegangsdienst waardoor de netneutraliteitsregels (met inbegrip van de regels over tarifering) niet op deze dienst van toepassing zijn. Deze dienst mag dus ook apart worden getarifeerd. In de toelichting op artikel 7.4a van de Telecommunicatiewet was al verduidelijkt dat van een losse dienst die buiten de werking van artikel 7.4a Tw valt geen sprake is als meerdere losse diensten tegelijkertijd worden geleverd. Dan is er sprake van een internettoegangsdienst en moet netneutrale internettoegang worden geleverd waarbij geen diensten of toepassingen worden geblokkeerd of vertraagd of anders worden getarifeerd.
In de beleidsregel wordt verduidelijkt dat indien een losse dienst tegelijkertijd wordt geleverd met een internettoegangsdienst er ook geen sprake meer is van een losse dienst die buiten de werking van artikel 7.4a Tw valt. In dat geval mag het elektronisch transport van deze dienst dan ook niet afzonderlijk/afwijkend worden getarifeerd ten opzichte van het overige verkeer.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Aanbieders van internettoegang.

Verwachte effecten van de regeling

Met de beleidsregel wordt beoogd dat aanbieders bij het aanbieden van internettoegang niet langer bepaalde diensten of toepassingen afwijkend tariferen, ongeacht of deze ook als losse dienst wordt geboden. Hiermee wordt het omzeilen van het verbod op (positieve en negatieve) prijsdiscriminatie bij het bieden van internettoegang voorkomen.

Doel van de consultatie

Verzamelen van commentaar op de voorgenomen beleidsregel inzake netneutraliteit.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Reactie is mogelijk op alle onderdelen.