Rijkswet op het Nederlanderschap

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot de voorwaarden waaronder het Nederlanderschap wordt verkregen of verleend.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 28-03-2011
Einddatum consultatie 22-04-2011
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Uitbreiding van de eisen voor verkrijging en verlening van het Nederlanderschap met het oog op bevorderen van participatie in de samenleving en op de arbeidsmarkt.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Personen die voor het Nederlanderschap in aanmerking willen komen.

Verwachte effecten van de regeling

Eisen voor verwerving van het Nederlanderschap worden uitgebreid.

Doel van de consultatie

Informatie verkrijgen over de uitvoerbaarheid van de voorgestelde regeling.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen.

Meer informatie