Verbod Nachtvluchten

Deze initiatiefwet maakt een einde aan het nachtelijk gebruik van luchthavens in Nederland. Laagvliegende, opstijgende en landende luchtvaartuigen zijn verantwoordelijk voor veel geluidsoverlast rond luchthavens. Om de nachtrust en daarmee de gezondheid van omwonenden van luchthavens te verbeteren, worden nachtvluchten verboden. De wet voorziet in een beperkt aantal uitzonderingen, zoals noodgevallen en speciale ontheffingen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-02-2021
Einddatum consultatie 24-03-2021
Status Gesloten
Type consultatie Initiatiefwet
Organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Onderwerpen Luchtvaart

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Luchthavens, luchtvaartmaatschappijen, de reis- en toerismesector, de luchtvrachtsector, omwonenden van luchthavens, milieuorganisaties, gezondheidsorganisaties, overheden,

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het nachtvluchtenverbod zal beperkingen opleggen aan luchthavens en luchtvaartmaatschappijen. Zij zullen hun schema's en operaties moeten aanpassen, met gevolgen voor hun diensten en bedrijfsvoering.
Omwonenden van luchthavens worden beschermd tegen nachtelijke verstoringen door vliegtuiglawaai, met positieve gevolgen voor hun gezondheid en levenskwaliteit.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van de initiatiefwet en de memorie kan worden gereageerd.

Downloads