Muntthema 2025

Reactie

Naam Roadbear Studios (V van der Lijke)
Plaats Oudeschip
Datum 20 april 2024

Vraag1

Aan welk speciaal feit, gebeurtenis of persoon moet in 2025 een munt worden gewijd?
Het einde van de gaswinning in Groningen.

Vraag2

Waarom is het thema van bijzonder belang voor Nederland?
Het is een eind van een moeilijk dossier, dat veel gebracht heeft. Zowel voorspoed als ellende. Impactvol voor iedereen. Het eind markeert een belangrijk punt in de transitie van Nederland naar een nieuw energie tijdperk. Ook wordt er met deze extra aandacht zo recht gedaan aan het leed van de Groningers

Vraag3

Hoe onderscheidt het thema zich van eerdere thema's?
Dat weet ik niet.

Vraag4

Waarom is 2025 het uitgelezen moment voor een munt met dit thema?
Het is een mooi moment omdat 2025 het eerste volledige jaar zal zijn dat er geen gas meer wordt gewonnen. Dat is historisch.