Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Veiling 700, 1400, 2100 MHz

Reactie

Naam Gevaar voor de volksgezondheid C A Blitzen
Plaats Friesland
Datum 30 december 2019

Vraag1

Wat vindt u van het voorgenomen beleid zoals vastgelegd in de diverse regelingen en aanverwante besluiten?
Wij als burgers maken ons ernstige zorgen over deze ontwikkelingen binnen Nederland. Bestaat er (nog) geen kennis noch bewustzijn bij de overheid van de gezondheidsrisico’s van elektromagnetische straling? En van de cumulatieve effecten van 3G, 4G en straks 5G samen op ons allen als inwoners?

Velen van ons voelen fysiek welke impact dat heeft op ons lichaam. Bij sommigen uit zich dat in heel heftige acute fysieke klachten, met verregaande gevolgen voor gezondheid, functioneren en welbevinden. Bij anderen uit e.e.a. zich in reeksen van vage klachten (slecht slapen, verminderde weerstand, tekorten in bloedwaarden, een opgejaagd gevoel, moeite om te concentreren etc..) die bij het verlichten van de stralingsbelasting in de directe omgeving weer verminderen of verdwijnen. Vele wetenschappers en ook artsen luiden de noodklok over straling.

Wij willen u dan ook expliciet vragen of jullie al beleid hebben ontwikkeld in de richting van 5G en of jullie bij het ontwikkelen van dit 5G beleid ook rekening houden met de uitgebreide wetenschappelijk onderzochte inzichten in de gevaren die 5G met zich mee brengt voor de hele volksgezondheid?
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht