Veiling 700, 1400, 2100 MHz

Reactie

Naam Milieuvereniging De Groene Koepel S Schokker
Plaats Breda
Datum 15 januari 2020

Vraag1

Wat vindt u van het voorgenomen beleid zoals vastgelegd in de diverse regelingen en aanverwante besluiten?
Aan de Minister van Economische zaken
De milieuvereniging de Groene Koepel maakt zich zorgen over stralingsgevaar van 5G en de gevolgen voor de gezondheid van mens, dier en de natuur. Wij zijn van mening dat ook elektromagnetische straling en nu de uitbreiding naar het 5G-netwerk nog onvoldoende onderzocht zijn om al te gaan invoeren. Al in het huidige 4G netwerk zijn er mensen die gezondheidsklachten hebben. Over de gevolgen voor de natuur is al helemaal weinig bekend. Zolang niet onomstotelijk vaststaat dat er geen schade is, zijn wij van mening dat het voorzorgsbeginsel gehanteerd dient te worden. Hiervoor dient eerst een lange termijnonderzoek plaats te vinden.

namens het bestuur van de Groene Koepel
milieuverenigingdegroenekoepel@gmail.com