Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Veiling 700, 1400, 2100 MHz

Reactie

Naam mr YCEJ Rademakers
Plaats Amsterdam
Datum 15 januari 2020

Vraag1

Wat vindt u van het voorgenomen beleid zoals vastgelegd in de diverse regelingen en aanverwante besluiten?
Ik ben tegen het veilen van deze frequenties omdat ze de telecombedrijven de mogelijkheid geven deze frequenties te benutten voor 5G, terwijl onvoldoende is gebleken dat 5G veilig is voor mens, dier en milieu. Het veilen van deze frequenties mag niet gebeuren voordat uit onafhankelijk onderzoek naar de biologische effecten van 5G is vast komen te staan dat dit 100% veilig is voor mens, dier en milieu. Ik geef geen toestemming, met een beroep op de Neurenbergcode om, zonder dergelijk onderzoek, hiermee op mij, mijn medemens, dieren en het milieu te experimenteren. Ik eis dan ook dat de Nederlandse overheid het voorzorgsprincipe hanteert en dat er een moratorium komt, d.w.z.: geen frequentieveiling, geen uitrol van 5G. Ik eis dat er eerst wordt gekeken naar en geïnvesteerd in onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de lange termijn-effecten van EMV op de gezondheid van mens, dier en milieu. Het feit dat dit door burgers en gemeenten geeist moet worden en dat de overheid en de wetgever deze zaken negeren is op zichzelf al uiterst merkwaardig. Het geeft er blijk van dat zowel de overheid als de wetgever haar taken ernstig verzaakt. Wij leven in een rechtsstaat, maar het recht wordt met voeten getreden. Veiligheid en gezondheid zouden topprioriteit moeten zijn, geen enkel technisch instrument mag daar inbreuk op maken. Het is inmiddels bekend dat 2/3/4G straling schadelijk is voor de mens, dit is gebleken uit diverse onderzoeken en ziektegevallen. Hoe kan het dat de overheid en de wetgever hier geen enkele rekening mee houden?
Daarnaast is onze privacy in het geding en zal het netwerk enorm veel energie gaan verbruiken. Er zijn teveel onduidelijkheden en risico's om dit netwerk er nu zo snel doorheen te jagen, als wordt gedaan.
Bovendien is er niets aan de burgers gevraagd, terwijl het ons zou moeten gaan dienen. Het wordt ons opgelegd, of we het nu willen of niet. Gemeentes verwijzen naar de overheid omdat ze er zich ook geen raad mee weten en op hun beurt gedwongen worden om mee te doen en te 'vertrouwen'. Dit is een zeer ondoorzichtige en ondemocratische gang van zaken.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht