Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Veiling 700, 1400, 2100 MHz

Reactie

Naam MJG Besselink
Plaats Sonsbeck
Datum 7 december 2019

Vraag1

Wat vindt u van het voorgenomen beleid zoals vastgelegd in de diverse regelingen en aanverwante besluiten?
Dit beleid is volkomen ondeugdelijk. Alvorens er enige veilig mag plaatsvinden, moet eerst onomstotelijk vaststaan dat de straling die gepaard gaat met de uitrol van nog meer mobiele netwerken en dan met name 5G, VEILIG is voor mens, dier en natuur. Aangezien er inmiddels zeer veel onderzoeken zijn die de schadelijke effecten van 2G/3G/4G aantonen en er nog geen enkel gedegen, onafhankelijk onderzoek is gedaan naar de effecten van 5G, moeten de plannen voor de uitrol van dit netwerk gepauzeerd worden totdat de veiligheid onomstotelijk bewezen is.
De manier waarop het nu gebeurt houdt in dat alle mensen, dieren en de natuur het proefkonijn zijn van een ongeëvenaard groot experiment, wat enorme schadelijke gevolgen kan hebben. Het voorzorgsprincipe wordt door de overheid hierbij niet in acht genomen en daartoe is zij wel verplicht.
Ik roep de overheid dan ook op serieus te luisteren naar de protesten van vele wetenschappers en burgers. Doet zij dit niet, dan is zij volledig aansprakelijk te stellen voor de schade die voortkomt uit de nieuwe netwerken.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht