Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Veiling 700, 1400, 2100 MHz

Reactie

Naam I.M. Bongartz
Plaats Groningen
Datum 15 januari 2020

Vraag1

Wat vindt u van het voorgenomen beleid zoals vastgelegd in de diverse regelingen en aanverwante besluiten?
Ik teken BEZWAAR aan tegen de verkoop van de 5G frequenties 700, 1400 en 2100 Mhz door de Nederlandse overheid. Als mens van deze planeet en burger van de staat der Nederlanden worden mijn rechten, persoonlijke veiligheid, vrijheid, privacy en gezondheid ernstig geschonden door de invoer van 5G. Ik teken ook bezwaar aan tegen het feit dat burgers, de menselijke inwoners van Nederland, niet worden genoemd als doelgroep van deze veilingconsultatie. De 5G frequenties zullen onze lichamen, de openbare ruimte, onze huizen en de natuur belasten met kunstmatige frequenties bewezen schadelijk zijn. Het langlopende wetenschappelijk onderzoek van Mark Broomhall voor UNESCO (2000-2015): https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Mt-Nardi-Wildlife-Report-to-UNESCO-FINAL.pdf heeft het onomstotelijk bewijs geleverd dat kunstmatige EMF, en daarmee de 5G frequenties 700, 1400 en 2100 Mhz, schadelijk zijn voor insecten, vogels, dieren, bomen, planten, inclusief mensen. De SAR waarde is gebaseerd op het thermische effect van elektromagnetische golven en opgesteld n.a.v. een onderzoek waarbij getest is op een plastic kop ter grootte van een volwassen mensenhoofd, gevuld met een zoutwater oplossing. Deze kop werd blootgesteld aan kunstmatige EMF, waarbij de hoeveelheid straling gemeten werd die de zoutwater oplossing 1°C deed stijgen. Die hoeveelheid straling is de SAR waarde. Kortom 1: voor het ICNIRP bestaat de mens uit zoutwater, plus plastic. 2. alles buiten het menselijk hoofd is in het onderzoek buiten beschouwing gelaten, d.w.z. het lichaam van een mens, baby of kind, plus de hele natuur. M.a.w. kunstmatige EMF/5G zijn niet bewezen veilig voor alles wat niet van plastic is of volledig uit zoutwater bestaat. Al het leven is biologisch, is een elektrisch ecosysteem (www.elektrisch-ecosysteem.nl, wetenschappelijk onderzoek van S. Funneman). De NEURENBERGCODE verbiedt het testen op mensen zonder hun toestemming. Helaas heeft de natuur heeft geen stem om te protesteren. Dus doe ik het, mede namens alles wat behoort tot het aards-planetaire ecosysteem: IK GEEF GEEN TOESTEMMING OM TE TESTEN.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht