Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Veiling 700, 1400, 2100 MHz

Reactie

Naam 5G is niet oké (Dhr F A Zweers)
Plaats Zeist
Datum 15 januari 2020

Vraag1

Wat vindt u van het voorgenomen beleid zoals vastgelegd in de diverse regelingen en aanverwante besluiten?
Overwegende dat

-Volgens de Code van Neurenberg, artikel 1, er geen experiment op mensen mag worden uitgevoerd zonder uitdrukkelijke toestemming.
-Het Europees Parlement stelt dat de limieten voor blootstelling aan elektromagnetische velden die zijn ingesteld voor het algemene publiek achterhaald zijn.
-De Raad van Europa haar lidstaten heeft geadviseerd om de blootstelling aan elektromagnetische velden te verminderen.
-De Wereldgezondheidsraad radiofrequente elektromagnetische velden als mogelijk kankerverwekkend voor mensen heeft geclassificeerd.
-268 Europese wetenschappers een moratorium aanbevelen op de uitrol van 5G.

Verzoeken we de minister van Economische Zaken, het kabinet en de Koning om het voorzorgprincipe toe te passen en de veiling te staken.
Landelijk comité 5G is niet oké

Bronnen en meer info: http://5gisnietoke.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht