Veiling 700, 1400, 2100 MHz

Reactie

Naam 5G is niet oké (Dhr F A Zweers)
Plaats Zeist
Datum 15 januari 2020

Vraag1

Wat vindt u van het voorgenomen beleid zoals vastgelegd in de diverse regelingen en aanverwante besluiten?
Overwegende dat,

-Bomen ziek worden van straling
-Ongezonde bomen geen CO2 opnemen.
-Bomen gekapt worden omdat deze 5G signalen blokkeren.
-Bomen gekapt worden om in de grotere energiebehoefte te voorzien die ontstaat door 5G en het Internet der Dingen (IoT).
-Bijen ziek worden en sterven vanwege elektromagnetische straling.
-Insecten oververhit raken van teveel hoogfrequente straling.
-De uitrol van de nieuwe frequenties zal resulteren in een vermindering van CO2-opname door bomen en een vermeerdering van CO2-productie door de energietoename van zenders, telefoons en apparaten verbonden met het 5G netwerk.

Verzoeken wij de minister van Economische Zaken, het kabinet en de Koning om de veiling per direct te staken en het milieu en klimaat voorrang te geven op economische vooruitgang.

Landelijk comité 5G is niet oké
Bronnen en meer info: https://5gisnietoke.nl