Veiling 700, 1400, 2100 MHz

Reactie

Naam C Landman
Plaats Breda
Datum 15 januari 2020

Vraag1

Wat vindt u van het voorgenomen beleid zoals vastgelegd in de diverse regelingen en aanverwante besluiten?
Het verder uitbreiden van stralingsnetwerken zonder de huidige situatie te herzien op basis van alle informatie waar we nu over beschikken is wat mij betreft moord en moet stoppen.

Naast dat 5G ingezet kan worden als wapen tegen mensen en ons o.a. ook beroofd van alle vormen van privacy en denkvermogen en het milieu nog verder kapot maakt, vind ik dat de overheid gehoor moet geven aan de signalen van burgers die ziek zijn geworden door straling en hun hele leven kapot zien gaan. Zij zijn de kanarie in de kolenmijn. Er is genoeg wetenschappelijk bewijs dat aangeeft dat straling schadelijk is om ons ernstige zorgen te maken en er dus op te anticiperen. En dit gebeurt niet.

Ik vind het bizar dat overheden, ambtenaren, politici, beleidsmakers en de mensen die stralingsoverlast direct kunnen stoppen maar blijven ontkennen dat straling schadelijk zou zijn.
Of ze zijn de mond gesnoerd of omgekocht. In alle gevallen ben ik van mening dat deze mensen incompetent zijn voor hun functie. De informatie over de schadelijkheid van straling en 5G is rijkelijk aanwezig en de waarschuwingen afkomstig van goed geïnformeerde burgers en wetenschappers aan de politiek ook.

Ik zou graag een aanvulling geven op het voorgenomen beleid. Namelijk, dat wanneer er na de veiling tot een verdere uitrol van welke G-netwerk dan ook wordt overgegaan, dit dan in plaats van op de burgers, eerst verder wordt getest met de maximaal toegestane 28 V/m te beginnen met 5G en graag minimaal 6 maanden lang 24/7 op de ministers, ambtenaren en telecombazen die zelf direct verantwoordelijk zijn voor het voorgenomen beleid.