Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet tegemoetkoming onterechte afwijzing buitengerechtelijke schuldregeling

Consultatie gesloten Financiën

In het kort

Het wetsvoorstel Wet tegemoetkoming onterechte afwijzing buitengerechtelijke 
schuldregeling regelt een wettelijke grondslag om burgers van wie een MSNP-verzoek 
onterecht door de Belastingdienst is afgewezen tegemoet te komen. Het 
tegemoetkomingsbeleid bestaat uit meerdere onderdelen, te weten: 1) een 
tegemoetkoming voor immateriële schade, 2) kwijtschelding van de nog openstaande 
schulden bij de Belastingdienst en de Dienst Toeslagen, 3) een bedrag gelijk aan de 
betaalde bedrage en verrekende bedragen door de Belastingdienst en de Dienst Toeslagen 
en 4) een pseudo-MSNP.

Om de kwaliteit van dit tegemoetkomingsbeleid (en daarmee het wetsvoorstel) te verbeteren wordt het wetsvoorstel geconsulteerd. Geïnteresseerden krijgen zo informatie over het voorgenomen tegemoetkomingsbeleid en kunnen suggesties doen om de kwaliteit en uitvoerbaarheid van het tegemoetkomingsbeleid te verbeteren.

In deze consultatie wordt een reactietermijn gehanteerd van twee weken. Het is wenselijk dat de Belastingdienst vanaf 1 januari 2025 de getroffen burgers tegemoet kan komen. Om deze datum te halen is het voornemen om het wetsvoorstel op Prinsjesdag bij de Tweede Kamer in te dienen. Dit betekent wel dat het wetsvoorstel op korte termijn ter advisering aan de Afdeling advisering van de Raad van State moet worden voorgelegd. Hierdoor is het niet mogelijk om een langere reactietermijn dan twee weken te hanteren.

Reacties op deze consultatie4 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties