Wijziging van artikel 653 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met de modernisering van het concurrentiebeding

Reactie

Naam Clifford Chance LLP (mr. S. Schermerhorn)
Plaats Amsterdam
Datum 15 april 2024

Bijlage