Modernisering Energieprestatievergoeding huur

Reactie

Naam Bouwnext (Ontwerpmanager CPJ Goossen)
Plaats Ede
Datum 8 januari 2023

Vraag1

De voorgestelde wijziging van de Energieprestatievergoeding (EPV) beoogt de EPV aantrekkelijker te maken voor een bredere groep woningcorporaties. Acht u de “EPV 2.0” beter toepasbaar door:
a. de introductie van EPV-basis (waarbij de warmtevraag aansluit bij de Standaard voor woningisolatie en er minder duurzame energie op de woning hoeft te worden opgewekt);
b. de lagere eisen die gesteld worden aan meergezinswoningen;
c. het onderscheid dat aangebracht is tussen renovatie- en nieuwbouwwoningen waardoor voor renovaties hogere maximale vergoedingen gelden dan voor nieuwbouw?
Wij zijn zeer verheugd dat er net als bij de standaard en streefwaarden is gekozen voor de netto warmtevraag EH;nd en niet voor de combinatie van verwarming, koeling met een slecht ventilatiesysteem C1 zoals in de BENG 1 eis. Misschien binnenkort ook die aanpassen. Binnen de EPV 2.0 basis voor meergezinswoningen is de invloed van de compactheid op de eis te groot. De kopwoningen van een appartementen complex, zeker die net onder het dak of boven bergingen wordt de eis te makkelijk waardoor galerij woningen met grote pui vullingen vaak met bestaande isolatie in de kopgevel als kan voldoen aan de standaard en dus ook aan de EPV 2.0. Galerij appartementen waarbij het glas, WTW en luchtdichtheid is verbeterd ook EPV vergoeding kan krijgen terwijl de warmtepomp en distributie voor de kopwoningen niet gelijk kan zijn aan de warmtepompen en distributie van de tussen woningen. In de Standaard is hier te makkelijk er vanuit gegaan dat toch geheel geïsoleerd wordt naar een betere waarde dan 2,5 Km2/W terwijl 1,89 a voldoende is om aan de EPV 2.0 te voldoen. =45 + 45 * (Als/Ag -1,0) basis zal ook bijgesteld moeten worden naar =45 + 20 * (Als/Ag -1,0). Voor eengezinswoningen =43 + 20 * (Als/Ag -1,0) net zoals de 20 in de EPV hoogwaardig.

Vraag3

Hoe beoordeelt u de voorgestelde maximale EPV-vergoedingen in de tabel in de bijlage?
Met enig rekenwerk is voor kleine meergezinswoningen is al snel duidelijk dat € 1,25 onvoldoende is om de split incentive is op te lossen. Voor verhuurders is het makkelijker om alleen PV panelen aan te bieden voor € 5,- per maand per paneel dan de EPV 2.0 basis te gebruiken. Voor de renovatie van de sociale huurwoningen is de Standaard een eis, maar niet voor de middenhuur. Daardoor is het makkelijker op PV panelen vrijwillig aan te bieden.
De eis mag dus hoger voor basis EPV 2.0 en ook de vergoeding om een echt goede bussiness case te behalen.

Vraag4

In navolging van de regelgeving omtrent bijna energieneutrale gebouwen (BENG) wordt voor de bepaling van de warmtevraag voor de EPV van een woning het gebruik van de NTA (Nederlandse Technische Afspraak) 8800 voorgeschreven. Hiermee wordt de energieprestatie bepaald en daarmee kan een energielabel in de database “EP-online” worden geregistreerd. Door registratie in EP-online wordt de energieprestatie van de woning geactualiseerd en wordt duidelijk welke berekening is toegepast. Daardoor kan niet alleen de huurder het nodige inzicht krijgen in de gemaakte berekening voor de warmtevraag, maar bij een geschil over de EPV ook de Huurcommissie en/of de rechter. Het afmelden bij RVO is hierdoor komen te vervallen. Kunt u zich vinden in deze vermindering van de lastendruk?
Helemaal mee eens!

Vraag5

Wat zou volgens u, naast de voorgestelde wijzigingen, de EPV tot een nóg beter instrument maken om verduurzaming van huurwoningen (klaar voor 2050) te versnellen?
In vele reacties hier zien we dat: "het bijna onmogelijk is in de renovatie balansventilatie te gebruiken" en lopen dan met de geboden eisen al snel aan tegen de grenzen. De wetgever zou de impasse die nu is bij de de NEN 1087 is doorbreken door de norm als de wiedeweerga harmoniseren met de Europese norm CEN/TC 156: Ventilation for buildings. Daarmee zijn de mogelijkheden voor balansventilatie oneindig in de renovatie. Zeker met systemen als extended cascade systemen en multi air suply. De gevoeligheidsanalyse in de Standaard laat zien dat hier de key2succes van de EPV 2.0 ligt.
Vermogens voor de verwarming in de appartementen gaan dan door de helft!

Daarnaast het verzoek aan de wetgever is om klein collectieve systemen die niet onder warmtewet (gaan) vallen expliciet toegang te geven tot de EPV 2.0. Zie onze nieuwe projecten als de appartementen in de Gestelse buurt, waarbij een 35 kW warmtepomp voldoende is voor 31 appartementen.