Conceptwetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pijler 2)

Reactie

Naam A Lam
Plaats Alkmaar
Datum 5 december 2022

Vraag1

Wilt u reageren op het conceptwetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
Ik hoop dat het niet bij dit minimum blijft maar dat Nederland vrijwillig een hoger tarief gaat hanteren en andere landen gaat vragen dit voorbeeld te volgen, zodat het minimum geleidelijk naar boven kan worden bijgesteld tot een niveau is bereikt dat vergelijkbaar is met wat burgers aan belasting betalen. Bedrijven zijn immers niets anders dan groepen burgers die gestructureerd samenwerken. Er is geen enkele reden om dergelijke groepen een voorkeursbehandeling te geven.

Ook hoop ik dat Nederland een voortrekkersrol op zich neemt om aan te sturen op wiskundige eenvoud van de belastingregels, met name door stap voor stap zoveel mogelijk discontinuïteiten en niet-lineariteiten te elimineren, aangezien wiskundige eenvoud een belangrijke waarborg is voor een eerlijke verdeling van de welvaart: teken je in gedachten een grafiek van de netto winst die je een bedrijf gunt als functie van een parameter die dat bedrijf zelf in de hand heeft, dan zal die grafiek in eerste benadering altijd een rechte lijn zijn. Elke discontinuïteit of niet-lineariteit heeft dan ook een of andere ongewenste doorwerking.